woensdag 27 augustus 2008

Hulp-conferentie in Accra


Van 2 tot 4 september verzamelen meer dan 1000 vertegenwoordigers van donor- en ontwikkelingslanden in Accra (Ghana) om de koppen bij elkaar te steken over de efficiëntie van ontwikkelingshulp. De top wordt voorafgegaan door een alternatief forum waar actoren uit de civiele maatschappij zich over dit onderwerp buigen.
De komende dagen kan u hier de ervaringen lezen van Els Hertogen, Wiske Jult en Bart Horemans, die 11.11.11 op dit forum vertegenwoordigen.


Onder de deelnemers van dit officiële 'High Level Forum' in Accra bevinden zich zowel rijke als arme landen, maar ook afgevaardigden van internationale instellingen zoals de Wereldbank en de OESO. De officiële bedoeling van de top is te evalueren wat er in huis is gekomen van de voornemens van het vorige High Level Forum, drie jaar geleden in Parijs. Dit moet dan leiden tot een nieuwe verklaring: de Accra Agenda for Action (AAA).

Die vorige top resulteerde in de Verklaring van Parijs. Deze verklaring vertrekt vanuit het principe dat partnerlanden hun eigen ontwikkelingsprioriteiten bepalen (eigenaarschap), waarop de donoren zich dan afstemmen (afstemming). Uit studies blijkt namelijk dat wanneer ontwikkelingshulp gebaseerd is op prioriteiten die het partnerland zich toegeëigend heeft, dit meer kans op slagen heeft. De hulp moet ook efficiënter worden door meer samenwerking tussen de donoren onderling (harmonisering). Twee andere belangrijke principes die de Verklaring van Parijs naar voor schuift resultaatgerichtheid en wederzijdse verantwoording.
Maar volgens ngo's hebben deze mooie woorden in de praktijk nog niet veel opgeleverd. Dat ook de Europese Unie in dit bedje ziek is, staat te lezen in het rapport 'No Time to Waste' van CONCORD, de koepel van Europese ngo's.

Omdat de ngo's het gevoel hebben dat ze te weinig aan bod komen op de officiële top, zetten ze hun eigen forum op. Het thema ligt hen immers na aan het hart: efficiënte ontwikkelingshulp vormt één van de drie pijlers voor ontwikkelingsfinanciering - de andere twee zijn schuldkwijtschelding en het halen van de zgn. 0,7 procent-norm.
Sinds 2007 hebben ruim 350 verenigingen uit de civiele maatschappij (CSO's) zich verenigd in een internationaal samenwerkingsverband: ISG (International CSO Steering Group). De voorstellen en initiatieven van deze groep worden verzameld op de portaalsite www.betteraid.org

Links: