dinsdag 30 november 2010

Japan geeft slechte aftrap op opening van klimaattop

Terwijl Tuvalu eerder een oproep deed om het Kyoto protocol nieuw leven in te blazen , "Give life to Kyoto Protocol or take lives of people in vulnerable island countries", ging Japan volledig de andere richting uit op de eerste dag van de klimaatconferentie. Japan stelde tijdens de openingsplenaire van de Ad Hoc Working Group bij het Kyoto Protocol ronduit dat het zich onder geen enkele voorwaarde zal verbinden tot nieuwe doelstellingen voor emissiereducties onder een tweede verbintenisperiode van het Kyoto protocol. De eerste verbintenisperiode loopt af in 2012.

"Japan will not inscribe its target under the Kyoto protocol on any conditions or under any circumstances. The Kyoto protocol will not deliver a truly global outcome. Only the LCA can do this", zo luidde het. De LCA is het parallelle onderhandelingsspoor. Een reeks industrielanden heeft voorbehoud tegen een Kyoto 2 (bijvoorbeeld Canada, Australië en Nieuw-Zeeland), maar Japan is de eerste die categoriek weigert om een tweede verbintenisperiode te ratificeren. Dat is een opdoffer voor de ontwikkelingslanden, die een Kyoto protocol 2 als een prioriteit zien in de onderhandelingen. Het is immers het enige bestaande internationale kader met wettelijk bindende reductiedoelstellingen voor de industrielanden.

Deze mededeling van Japan op de eerste dag van de onderhandelingen kan het vertrouwen tussen de ontwikkelde en ontwikkelingslanden een stevige knauw geven, nu men juist tot een "gebalanceerd" pakket van beslissingen tracht te komen in Cancun. In plaats van verder te bouwen op het bestaande bindende kader van het Kyoto Protocol voor emissiereductie van industrielanden, zet Japan een radicale stap terug.

Saar Van Hauwermeiren (Oxfam)