woensdag 22 september 2010

Bezige Belgen

New York dinsdagavond 21 september

Geld voor een sterke conferentie rond de Minst Ontwikkelde landen?
De tweede dag van de millenniumtop was erg druk. Zeker ook voor de Belgische delegatie.

Vanmorgen om half negen al was premier Leterme een van de sprekers op een side event over de Minst Ontwikkelde landen. Een vergadering op hoog politiek niveau. Ze werd geleid door de vrouwelijke eerste minister van Bangladesh. Maar aan tafel zaten , naast premier Leterme ook de president van Turkije. VN secretaris-generaal Ban-ki-Moon, de Zwitserse voorzitter van de Algemene vergadering van de VN, en een hele resem ministers, staatssecretarissen, en enkele Ngo's uiteraard. Als het van de aanwezigen afhing wordt de grote conferentie over de minst Ontwikkelde landen (MOL) in Istanbul (30 mei tot 3 juni) een belangrijke politieke gebeurtenis.

Premier Leterme leverde een sterke speech af. Met veel aandacht voor het intern beleid van ontwikkelingslanden, maar ook sterke nadruk op de nood aan een beter beleid van de internationale gemeenschap. Onder andere wat handel en hulp betreft. Hij riep er ook op tot betere allocatie van de hulp (die nu zowel geografisch als thematisch faalt), die minder door de donoren moet worden gestuurd. Ook de vraag naar het instellen van een belasting op munttransacties kwam in de toespraak weer heel uitdrukkelijk aan bod. De premier nodigde alle landen uit om de taks mee te steunen.

Tenslotte legde België ook boter bij de vis. Het levert 400.000 euro om het voorbereidingsproces van de MOL-conferentie in Istanbul te ondersteunen. Het geld zou vooral dienen om de werking te financieren van een groep eminenties die het proces zal begeleiden (met leden zoals Jaques Delors, ex president van Mali Konaré, vroeger wereldbankdirecteur James Wolfensohn, en Louis Michel). Met de (niet alleen symbolische) steun aan dit VN-proces geeft België zeker een goed signaal.

Technische problemen Voor de tobintaks en de 'nieuwe onderwerpen'
De namiddag was wat behekst door technische problemen in de North Lawn Building, de prefabconstructie waar een deel van de vergaderingen plaatsheeft tijdens de verbouwingen aan het VN hoofdgebouw. Niet functionerende micro's en dus ook geen vertaling voor de officiële ronde tafels, én voor het side event over innoverende financiering en de belasting op munttransacties.

Premier Leterme nam deel aan de ronde tafel over 'emerging issues' , nieuwe onderwerpen die de jongste jaren (opnieuw) opduiken op de politieke agenda. Het gaat dan om klimaat, financiële instabiliteit, migratie, enz... Alweer een zaal vol ministers, regeringsleiders, hoofden van internationale instellingen en een handvol NGO's. De premier had het er nog eens over de financiële transactietaks. Wie het nu nog niet gehoord heeft is echt wel doof. Voor de civiele maatschappij (De VN rekent daar ook de vakbonden en de bedrijven bij) zaten er onder andere de voorzitster van Civicus , de algemeen secretaris van de grote vakbondskoepel ITUC, en een vertegenwoordigster van de privé-sector. Ik mocht er zelf ook even (maximum spreektijd drie minuten) aan de micro, en had het vooral over hoe oud de nieuwe onderwerpen soms wel zijn , hoeveel jaren er vaak overheen gaan voor een 'emerging' onderwerp ook echt een 'emergency' wordt die politiek echt wordt aangepakt. En dat de VN wat dat betreft ook zal moeten werken aan 'innoverende' mechanismes. Goed, het is een hele eer dat je daar al eens mag optreden. Maar het waren niet de drie minuten die de wereldgeschiedenis zullen veranderen

Het waren alvast wel de drie minuten waardoor ik het evenement over de innoverende financiering en de financiële transactietaks moest missen. Dat was wel een beetje balen. We hebben met 11.11.11 , Broederlijk Delen , ATTAC, en recenter ook Oxfam tenslotte toch een stevige hand gehad in in het politiek 'forceren' van de belasting.
Ik vertel er morgen wel meer over als ik wat meer getuigen heb uitgehoord. Volgens een Hongaarse NGO-collega was het evenement alvast (ook door de technische problemen) chaotisch , maar politiek wel interessant. 'Zo gebeurt er politiek tenminste nog iets op deze vlakke top' was zijn conclusie.

Tot nu toe doet de ontslagnemende regering het hier goed. Met uitgesproken meningen en concrete initiatieven. Al blijft het wel de vraag of een volgende regering de minst ontwikkelde landen of de transactietaks even stevig aan het hart zal drukken,

EU bleekjes
Doordat er niet meer onderhandeld wordt, en elke lidstaat zowat zijn eigen ding kan doen, lijkt 'sterker' Europa eigenaardig genoeg onzichtbaarder dan in vroegere conferenties. Barroso heeft hier gesproken, Ook de EU-vertegenwoordiger in het buitenland Ashton én commissaris voor ontwikkelingssamenwerking Piebalgs zijn hier. Maar potten hebben ze tot nu toe niet gebroken. Er was deze namiddag aan de ronde tafel trouwens nogal wat hilariteit toen een van de aanwezigen premier Leterme 'president van de EU' noemde. De interne bevoegdheidsconflicten van de Unie zorgen blijkbaar voor leedvermaak.

En nog één dag

Woensdag 22 september wordt meteen al de laatste dag van de top. Obama zal er zijn, én de goedkeuring van een intussen al wat naar de achtergrond verdwenen eindtekst. Misschien gebeurt er nog wel wat. We houden u op de hoogte


Rudy De Meyer