woensdag 20 oktober 2010

Burundi - Boeren tot in het parlement (2)Voor de opening van de tentoonstelling konden de boeren zelf aan de parlementairen uitleggen wat hun bekommernissen waren. Een speciaal moment, vooral als je hoort dat er nog nooit een dergelijke actie is geweest in het parlement en dat noch de landbouwers noch de organisaties het voordien mogelijk achtten om in het parlement zelf een actie te doen.
Griet Seurs, 11.11.11 Burundi