dinsdag 19 oktober 2010

Campagnes van start

Dat we campagne zouden voeren over de MDG’s in 2010 in de Centraal Afrikaanse landen, dat hadden we al afgesproken met de partners in 2007. Maar eerst moest het gemeenschappelijke MDG-rapport, het lobbydocument, af. Inhoud; vorm en stijl moesten in de 4 landen – Burundi, DRCongo, Rwanda en België - op elkaar afgestemd worden. Het was een oefening in intercultureel management. Gelukkig is de eindredacteur een geduldige diplomaat. Het rapport bevat in alle bijdragen een zeer duidelijk rode draad; als je de armoede wil bestrijden in Centraal Afrika, dan moet je meer investeren in de sector waarin de meerderheid van de bevolking tewerkgesteld is, de landbouw.

“Campagnevoeren” is in Centraal Afrika geen traditie. Lobby-en persacties zijn er vaak gebruikte actievormen om het beleid te beïnvloeden, maar tot nu toe waren sensibiliseringsacties om de publieke opinie te beïnvloeden, er zelden gezien. De communicatiemogelijkheden zijn er beperkt en helaas ook vaak de vrije meningsuiting. Toch is de belangstelling van de partners groot om campagne te voeren. Tijdens de laatste regionale bijeenkomst in Goma kregen ze een korte opleiding “campagnevoeren”. De belangstelling was gewekt. Zo kon 11.11.11 de partners warm maken om het eens te proberen. Het beleid beïnvloeden, daarvoor moet je met velen zijn. De macht van het getal is belangrijk voor politici .

De internationale dagen “Werelddag van de extreme armoede” en “De Wereldvoedseldag” halfweg oktober vormen voor hen een goede aanleiding om hun campagne te lanceren.

De volgende dagen zullen partners uit Burundi, Congo en Rwanda in deze rubriek hun verhaal doen over hoe zij campagnevoeren en over hun eerste ervaringen en indrukken..

Marleen Vos