maandag 1 september 2008

Een wereld zonder hulp

Accra, 31/08/2008

Meer dan 500 vertegenwoordigers van 365 civiele organisaties en 88 landen zijn vandaag in Accra samengekomen om twee dagen te debatteren over de acties die genomen moeten worden om de kwaliteit van hulp te verbeteren. Dit moet resulteren in een reeks krachtige aanbevelingen naar de officiële donoren en ontvangende landen die over 2 dagen neerstrijken in Accra voor het HLF.

De afgelopen maanden hebben NGO's heel veel energie gestoken in de voorbereiding van dit Parallelle Forum en het HLF (het officiële High Level Forum) via nationale, regionale en internationale consultaties. Het parallelle forum is een belangrijk sluitstuk van dit maandenlange consultatieproces. Het is alvast opvallend dat het helemaal niet evident is om zoveel verschillende actoren, uit verschillende regio's, die verschillende talen spreken, met verschillende achtergronden, doelstellingen en visies bijeen te brengen, en bovenal, samen tot een tekst te komen met een sterke boodschap. De zogenaamde zuiderse stijl (lees: soms chaotische organisatie en de gebrekkige logistiek, waar altijd wel een mouw aan gepast wordt, one way or the other) doet bedenken of zulk forum wel 'efficiënt' is. Maar doorheen de discussiemomenten wordt het duidelijk dat zulke fora inderdaad hoogst noodzakelijk zijn! Het is immers niet evident voor partners uit het Zuiden om hun stem te laten horen en het debat grondig op te volgen. Al is het maar omdat het oh zo belangrijke medium internet het vaak laat afweten in die landen en de techniciteit van de discussie van op afstand erg moeilijk te volgen is. Maar dergelijke fora bewijzen des te meer dat deze 'stemmen uit het zuiden' een hoogstnoodzakelijk zijn in het hulpdebat. Stemmen die het gehele effectiviteitsdebat in perspectief plaatsen.

Zoals een fleurig uitgedoste forse dame uit Mauretanië krachtig zei: "We mogen niet blijven steken in discussies over technische kwesties en daarbij uit het oog te verliezen wat de uiteindelijke doelstelling is: een wereld zonder hulp." Of een andere stem die stelde dat: "hulp soms erg efficiënt besteed wordt, maar gericht is op de verkeerde doelstellingen, zoals de Green Revolution in Centraal-Afrika. Daar wordt erg efficiënt geïnvesteerd in grootschalige landbouw, terwijl vooral investeren in kleinschalige landbouw zal bijdragen tot duurzame ontwikkeling". Een erg luide stem uit het Zuiden hamerde op het feit dat een efficiënt hulpbeleid niets betekent als er niet dringend werk gemaakt wordt van een eerlijker handelsbeleid en de afschaffing van de schuldenlast. Erg levendige inbrengen en discussies dus. Een moedige stuurgroep heeft de taak op zich genomen om alle verzuchtingen en aanbevelingen in één tekst te gieten. Morgen zien we hiervan de eerste resultaten.

Ondanks het feit dat de CSO's (Civil Society Organisations) 80 van de in totaal 800 zetels in het HLF kregen, zitten zij hier niet op gelijke voet mee aan de onderhandelingstafel als de officiële donoren en ontvangende landen. Deze laatste zijn de uiteindelijke ondertekenaars van de AAA (Accra Agenda for Action, de slotverklaring van de officiële top), de CSO's niet. Maar ook al krijgen ze geen echte plaats in het officiële forum, is het toch belangrijk dat hun boodschappen gehoord worden. Vandaar het Parallelle Forum met het oog op een krachtige CSO statement. Ondertussen zijn de CSO's erin geslaagd om twee momenten te reserveren in de ministeriele conferentie, wanneer zij hun aanbevelingen kunnen voorstellen aan de officiële onderhandelaars in Accra. We zijn er klaar voor!

Els & Wiske