donderdag 4 september 2008

Stand van zaken onderhandelingen AAA

Accra, 04/09/2008

Gisteren is er, naast de rondetafels, stevig verder onderhandeld over de slotverklaring van de top (de AAA, Accra Agenda for Action). De polarisatie tussen de verschillende onderhandelingsblokken is enkel maar groter geworden.

De VS, Japan en de Wereldbank werden steeds meer geïsoleerd. Gisterenavond werd er zelfs geopperd dat de EU helemaal niet tevreden was met de tekst zoals ze nu voorligt. Ze zou deze AAA dan ook niet zou onderschrijven naar buiten komen met een aparte verklaring, waarin de EU zou stellen verder te willen gaan dan de AAA.
Maar het bleef gisterenavond gissen – ook voor de officiële onderhandelaars – welke vaart het allemaal zou lopen.

Deze ochtend vond er dan opnieuw een coördinatievergadering plaats onder de EU-leden, waar de Europese Commissie – in de gedaante van een blijkbaar erg gedreven Louis Michel – de UK, Nordic +, en ook België zich verweerd hebben tegen het voorstel van Frankrijk (met o.a. Italië en Zweden in het kielzog) om een apart statement te maken.
Zij wilden het risico nemen om de AAA opnieuw open te breken, in de hoop andere issues op tafel leggen. Het doel is de AAA sterker te maken, en dus toch nog stevig tegen de VS en Japan in te gaan. Het forum zonder een AAA afsluiten was geen optie.
De argumentatie van Louis Michel is dat de Europese ODA (Official Development Aid) 70% uitmaakt van totale ODA en dit 'gewicht' dan ook in de strijd moeten gooien.
Ook worden zij in al deze eisen ondersteund door de ontvangende landen. Ze vragen sterker taalgebruik rond wederzijdse verantwoording, taakverdeling, voorspelbaarheid en gebruik van landensystemen. Dit gekoppeld aan specifieke deadlines.
Met dit voorstel is o.a. Frankrijk naar de onderhandelingstafel gestuurd.

Els