woensdag 3 september 2008

HLF van start gegaan

Accra, 02/09/2008

Vandaag was de eerste dag van het HLF. Terwijl het officiële gedeelte van start ging, verliep de ochtend voor ondergetekende redelijk chaotisch: 1,5 uur in de file, een taxichauffeur die de weg niet kent en 3 uur wachten op de nodige. Niet opjagen is de boodschap en zo ben ik uiteindelijk goed en legitiem (met badge) geraakt op de plaats waar ik moest zijn: het derde High Level Forum on Aid Effectiveness.

Best wel indrukwekkend, meer dan 1000 mensen in één ruimte, gemend door een doorwinterde moderator. Tijdens de voormiddag kregen de nodige vooraanstaande personen spreektijd om hun visie rond Accra te geven. Het was een traditioneel openingsnummer, waar niets nieuws werd gezegd. Maar wel enkele belangrijke boodschappen herhaald, zoals het belang van development effectiveness i.p.v. aid effectiveness, het belang van indicatoren en evaluatie, het belang van het nemen van concrete engagementen in Accra, etc. In de namiddag vonden er 3 rondetafel plaats, over eigenaarschap, harmonisering en resultaatgericht beheer (morgen vinden er nog 6 andere rondetafels plaats). Hoewel verwacht werd van deze rondetafels dat er erg concrete discussies gevoerd zouden worden, waren deze rondetafels veeleer een forum waar iedereen zijn of haar zeg kon doen. Ook hier werden dus geen stappen dichter bij een concreet actieplan gezet.
Wat is dan wel het belang van dergelijke rondetafels hoor ik u denken. Wel, het creëert een erg belangrijk momentum. Tijdens deze rondetafels wordt de 'geest' van het HLF en de AAA (Accra Agenda for Action, de slotverklaring van de top) gecreëerd. Wat hier wordt gezegd, is belangrijk om de AAA te interpreteren. Een basis waarop alle betrokken actoren de komende maanden en jaren verder werken, in aanloop naar een herziening van de Verklaring van Parijs in 2011.

De eigenlijke AAA wordt, zoals op elke internationale conferentie, onderhandeld achter gesloten deuren. Onder de EU vinden de hele dag door coördinatievergaderingen plaats, waaraan ook vertegenwoordigers van de Belgische delegatie deelnemen. De aanbevelingen die hieruit komen, stuurt de EU door naar de DAC (Development Assistance Committee, onderdeel van de OESO dat de samenwerking met ontwikkelingslanden beheert). De andere OESO/DAC-leden, zoals de VS, Japan en de ontvangende overheden doen hetzelfde. Het DAC-secretariaat brengt de opmerkingen in een nieuwe draft. De EU heeft gisterenavond en deze morgen geprobeerd om een tegenwicht te bieden tegen de harde en conservatieve houding van vooral de VS en Japan. Zo pleitte de EU voor de opname van concrete deadlines, sterkere taal op het vlak van het gebruik van beheerssystemen, voorspelbaarheid en conditionaliteiten. Vanavond vernamen we dat de Japan niet wilde toegeven op de opname van concrete deadlines, maar 'in ruil' daarvoor wel zou toegeven op sterker taalgebruik op bepaalde plaatsen, zoals rond voorspelbaarheid. Morgenvroeg zouden we al meer informatie moeten hebben over het volgende tekstvoorstel.

De dag werd afgesloten met een etentje met de Belgische delegatie. Minister Charles kwam rechtstreeks van de luchthaven en werd na een uurtje geconfronteerd met een klein praktisch ongemak. Om de één of andere reden werd de kamer van de Minister geboekt voor iemand anders. De Minister had geen hotelkamer, zo bleek om 22u 's avonds… Dit euvel werd natuurlijk snel opgelost, maar moge deze persoonlijke confrontatie met de gevolgen van gebrekkige afspraken en te weinig resultaatgerichtheid de Minister ertoe aanzetten tijdens de ministeriële vergaderingen een stevige lans te breken voor concrete afspraken voor een grotere hulpdoeltreffendheid.

Els

Links: