dinsdag 2 september 2008

Kan de EU voldoende tegenwicht bieden?

Accra, 01/09/2008

Deze morgen zaten we tijdens het ontbijt te discussiëren met Robert Mabala, Secretaris-Generaal van de CNONG, een koepelorganisatie van Congolese NGO's en partner van 11.11.11. Hij stelde dat hij benieuwd is wat eruit het officiële High Level Forum zal komen, want vanuit zijn ervaring op het terrein vroeg hij luidpop: "Waar is al die hulp? Waarom voelen we dat niet ter plaatse? Waarom zien we dat niet weerspiegeld in sterkere sociale sectoren".
Opnieuw stelt dat het hele debat rond doeltreffendheid van hulp in perspectief. Want waar het eigenlijk over moet gaan is de impact die hulp heeft op de ontwikkeling van de bevolking en niet enkel over het al dan niet doelmatig beheer van de hulpmiddelen.

Vandaag was de slotdag van het parallelle forum. Na maanden intensief werk en twee drukke dagen, ligt er een sterke verklaring met aanbevelingen vanuit de civiele organisaties. Nu ligt het lot in de handen van de 80 vertegenwoordigers van de civiele organisaties in het HLF. Deze vertegenwoordigers hebben recht op – zij het beperkte – spreektijd in het HLF. Een kans die ze goed moeten benutten om onze kernboodschappen over te brengen, want voor andere actoren is dit niet het geval. Zo hebben de Europarlementsleden geen spreektijd gekregen, waardoor de meeste Europarlementsleden besloten hebben om hun reeds geboekte vluchten te annuleren en dan toch niet deel te nemen aan het HLF.

Ondertussen zijn de officiële delegaties aan het toekomen. De Franse delegatie (de huidige EU voorzitter) was bijvoorbeeld aanwezig op het parallelle forum vandaag, na in de voormiddag een eerste coördinatievergadering van de EU te hebben bijeen geroepen. Ook een deel van de Belgische delegatie is vandaag toegekomen. Morgen arriveert onze Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Charles Michel.

In de wandelgangen vernemen we dat de VS absoluut niet bereid is om op een aantal punten vooruitgang te boeken, zijnde conditionaliteiten, voorspelbaarheid en het gebruik van nationale kwaliteitssystemen (dit zijn de systemen om in een partnerland de kwaliteit van hun beheerssystemen te meten). We verwachten dan ook van de EU en haar leden om zich veel progressiever op te stellen en een tegenwicht te bieden tegen de VS. De EU moet een voortrekkersrol opnemen en de ontvangende overheden ondersteunen in hun eisen voor verdergaande engagementen op vlak van o.a. voorspelbaarheid, conditionaliteiten, gebruik van beheerssystemen, ontbinding van hulp en het opnemen van concrete deadlines.

Morgen begint het HLF en is het aan de officiële donoren en ontvangende overheden om verder te gaan dan een politiek discours. Er is nood aan actie.

Wiske & Els

Links: