woensdag 18 maart 2009

18 maart: het officieel Jongeren Wereldwaterforum is gestart

Twee gebouwen, een twintigtal vergaderzalen met hoog technologische uitrusting, een honderdtal medewerkers; Istanbul heeft werkelijk zijn beste beentje voorgezet om de 20.000 deelnemers met open armen te ontvangen tijdens de week van forum. Dag na dag beweegt zich een onophoudelijke stroom van personen van zaal tot zaal om aan de verschillende besprekingen deel te nemen. Istanbul krioelt, Istanbul schittert, Istanbul heeft zich met waterverf versierd.

Is de infrastructuur indrukwekkend, dan is het engagement van de jongeren nog groter. Naast de officiële delegaties, de politieke en maatschappelijke vertegenwoordigers, zijn er 300 jongeren van 16 tot 26 jaar uit de vier windstreken vandaag gestart om ideeën en kennis uit te wisselen teneinde concrete acties voor te stellen om de waterproblematiek aan te pakken. Georganiseerd door , voor, en met jongeren schept deze gebeurtenis een unieke gelegenheid voor de deelnemers om van democratie te proeven, om hun bezorgdheid over water te uiten, maar vooral om een internationaal netwerk op te bouwen dat hun lokale wateracties valoriseert. Teneinde het proces efficiënt te maken, zijn de jongeren over twee werkgroepen met intensieve discussies verdeeld. De eerste heeft ten doel een strategisch actieplan op te stellen dat een reeks concrete acties en oplossingen presenteert over de waterproblematiek. De tweede heeft als doel om deze acties in een officiële verklaring te gieten die op de afsluitende dag 22 maart voor de Ministerconferentie zal afgelegd worden. Vandaag werkt elke deelnemer actief aan het verzamelen van informatie, het opzoeken van en spreken met water-"persoonlijkheden" en -specialisten, en doet men mee aan brainstorming sessies.

De 5 Belgische jongeren die werden geselecteerd om de conclusies van het Jongeren Parlement, dat op 13 februari in het Belgische Parlement door PROTOS en GREEN werd georganiseerd, te presenteren, nemen eveneens intensief aan de werkwinkels deel. Bart Devos werd aangeduid om de discussie te leiden over de gevolgen van de klimaatopwarming op de waterreserves en het uitwerken van een verklaring daaromtrent. Evi Bastiaensens, Ikram Maafi, Lise Debeuf en Michael Yona Costa maken deel uit van de groep die een creatieve reflectie maakt over een strategisch plan van aanpak. Zij proberen eerst om een lange termijn visie en doelstellingen voor water te ontwikkelen, en die nadien om te zetten in mogelijke concrete acties. Elke dag moeten de deelnemers de opgenomen leerpunten ook onderling met elkaar uitwisselen. Wij werken naar de verklaring van zondag 22 maart toe, waarin wij onze bezorgdheid, maar ook onze voorstellen voor te nemen acties voor duurzaam water zullen bekend maken.
Vanuit een stukje België in Istanbul, spreken de jongeren zich uit voor water dat blijvend "leven geeft" …

Laurence Lefever, educatief medewerker PROTOS