vrijdag 20 maart 2009

Frankrijk engageert zich voor sanitatie

Donderdagavond woonden Cheick en ik (Tomas) een sessie bij over sanitatie, georganiseerd door het 'Franse paviljoen' op het WWF. Het 'Partenariat Français pour l'Eau' (PFE) wil zich stevig inzetten voor 'sanitatie'. In deze sessie, die mede georganseerd werd door AFD (Agence Française de Développement), PSEau en Hydro-conseil, sprak de Franse minister voor Milieu, Nathalie K-Morizet, een groot engagement uit vanwege Frankrijk om de toegang tot water en sanitatie in de wereld te verbeteren.
1.Toegang tot water en sanitatie zou het nummer 1 onder de Millenniumdoelstellingen (MD) moeten worden (nu is dat 'target' 9 en 10 van MD7).
2.In alle projecten rond drinkbaar water, zou sanitatie systematisch een belangrijkere plaats moeten krijgen, in plaats van een 'bijkomende' activiteit te zijn, zoals nu vaak het geval is.
3.Er moet meer aandacht gaan naar hygiëne.
4.Frankrijk zal een goed beheer blijven promoten en refereert aan de historische verantwoordelijkheid die de lagere overheden (gemeenten) hebben in de waterbevoorrading en sanitatie in Frankrijk. In Frankrijk hebben de gemeenten zich ook al een groot aantal jaren verenigd in overlegstructuren per stroomgebied.
5.Men moet erkennen dat er aan water een prijskaartje hangt, dat de gebruikers moeten betalen. Maar het is betreurenswaardig om vast te stellen dat degenen die – bij hen thuis – geen toegang tot drinkbaar water hebben, vaak het meest voor dit water moeten betalen (in geld uitgedrukt, maar ook op een indirecte wijze : door watergerelateerde ziektes, met soms dodelijke afloop).
6.Alle inspanningen moeten gepaard gaan met een degelijk vormingspakket en capaciteitsopbouw.
7.Frankrijk wil zich vooral op Afrika concentreren, waar het waterprobleem het meest cruciaal is en dat het meest te lijden zal hebben onder de verwachte klimaatswijzigingen.

Tijdens de sessie werden studies voorgesteld die de 'rentabiliteit' van sanitatieprojecten aantonen : de directe voordelen voor de gezondheid en de economie en de indirecte voordelen (een betere leefomgeving voor de bevolking) zijn zo groot dat na enkele jaren de geïnvesteerde middelen zijn teruggewonnen. Experts op het gebied van water en lokale verkozenen uit Afrika getuigden op deze sessie over hun positieve ervaringen.
Het AFD zal de projecten financieren, op dit moment toegespitst op de grote Afrikaanse steden, op voorwaarde dat dit ondersteund wordt door een ernstige vraag van de verkozenen (de Afrikaanse burgemeesters).
> Tomas & Cheick