woensdag 18 maart 2009

Citizens' House en het Blauwe Boek

Gisteren hadden we een interessante sessie in het Citizens' House for Water.
PROTOS is mede-initiatiefnemer van dit Side Event dat vooral door het Internationaal Secretariaat voor het Water wordt gedragen. Het Citizens' House wil een plek geven aan initiatieven die de Civiele Maatschappij onderneemt. Er staan 7 debatten op de agenda, met thema's zoals "lokaal bouwheerschap" (initiatiefnemer PROTOS), het "betrekken van de civiele maatschappij in het beheer van de grote stroombekkens" of nog "de initiatieven van de lokale burgers om zich aan te passen aan het veranderend klimaat".

Gisteren ging het dus over de instrumenten die de civiele maatschappij ontwikkelt om politiek en praktijk te toetsen aan de grote MillenniumDoelstellingen die de landen van de Verenigde Naties afspraken in 2000.
In Benin was PROTOS zo een van de drijvende krachten van het Blauwe Boek: een kritische analyse van de bestaande statistieken, politiek en programma's met betrekking tot water en sanitatie. Wanneer we de bestaande cijfers goed bekijken zien we dat de internationale gemeenschap wel heel wat middelen ter beschikking stelt van de sector in Benin, maar de kwalitatieve problemen – veelal terug te brengen tot vormen van slecht bestuur – blijven bestaan:
- In het Noorden van Benin worden meer dan 95% van de nieuwe waterpunten gebouwd in dorpen die al water hebben – terwijl 20% van de dorpen (veelal de arme, meer afgelegen gehuchten) zonder een enkel waterpunt blijven zitten.
- Hoewel de internationale hulp elk jaar met 20% toeneemt blijft het aantal gerealiseerde aantal waterpunten stagneren; vorig jaar kon slechts 36% van het beschikbare budget worden gerealiseerd.
- Slechts 0,5% van het budget van het betrokken ministerie gaat naar sanitatie, alhoewel de Beninese regering zich 2 jaar geleden heeft geëngageerd om hieraan 5% te besteden.

Het Blauwe Boek toont deze verschillende anomalieën aan en sprak samen met de financieringsorganisaties en de overheid een aantal "werven" af, om de komende jaren het kwalitatieve aspect beter te ontwikkelen en meer aandacht te geven aan goede strategieën voor de armen, de rol van de lokale besturen en de civiele maatschappij, en het beperken van allerhande corruptie binnen de sector…

Een vertegenwoordiger van onze lokale partnerorganisatie bracht het verhaal met verve en krijgt zo een internationaal steuntje in de rug om alle Beninese partijen mee te krijgen in zijn strijd voor een rechtvaardig en duurzaam waterbeheer.

Stef Lambrecht