maandag 16 maart 2009

Jongerenprogramma Wereld Water Forum Istanbul

"Van België naar Turkije, via Benin, Canada, Frankrijk, Moldavië en El Salvador, … jongeren zetten zich in voor 'water'"
Wereld Water Forum Istanbul 2009 – Jongerenprogramma

Ter gelegenheid van het 5e Wereld Water Forum in Istanbul, organiseerde het SIE (Secrétariat International de l'Eau) in samenwerking met Solidarité Eau Europe (SEE), een internationale jongerenontmoeting met als thema : van lokaal naar internationaal, water, bron van solidariteit tussen burgers. Dit jongerenprogramma genoot de steun van enkele Turkse organisaties zoals Turçek, Habitat (Agenda 21) en het lyceum Galatasarayt.
Een 30-tal jongeren kwamen samen van 13 tot 15 maart in Kylios (Turkije). Daar namen ze deel aan een sessie die intensief reflecteerde over de bijdrage van jongeren aan de verbeterde toegang tot water en sanitatie voor iedereen. Onder de deelnemers bevonden zich jongeren uit België, Benin, Canada, Frankrijk, Moldavië, El Salvador en Turkije. Ze getuigden allemaal van een ongelooflijke bereidheid om zich in te zetten en hun ervaringen in verband met de waterproblematiek te delen.
Zo konden de jongeren kennismaken met het gebruik van latrines in Moldavië, als oplossing voor het gebrek aan sanitaire voorzieningen of met het engagement rond water van de Scouts en Gidsen in El Salvador. Ook leerden ze iets over het probleem van het beheer van grensoverschrijdende watervoorraden, gelinkt aan de constructie van grote waterbouwkundige projecten (zoals het GAP – Anatolia Project in Turkije).
Een vertegenwoordiger van PROTOS bracht praktijkvoorbeelden en ervaringen aan van PROTOS in verband met mondiale vorming. Na de uiteenzettingen over de verschillende waterproblematieken, namen de jongeren deel aan workshops. Ze behandelden 3 thema's : het beheer van grensoverschrijdende wateren, watervervuiling en toegang tot water in Turkije. Het was de bedoeling een concreet antwoord aan te brengen voor de Turkse situatie, door de uitwisseling van ervaringen van elkeen. De resultaten van deze reflectie zijn vastgelegd in een « verklaring » die op 18 maart in het Maison des Citoyens in Istanbul zal voorgesteld worden.
Er is ook besloten om een werkgroep op te richten die zich zal buigen over de kwaliteit van de watervoorraden of om hydrografische kaarten op te stellen. Een ander voorstel is om een dialoog op gang te trekken tussen Syrië, Irak en Turkije over het beheer van de watervoorraden van de Tigris en de Eufraat, via een « cultureel waterfestival », waarvan verschillende edities zouden plaatsvinden in de drie landen. Naast dit jongerenprogramma georganiseerd door het SIE, zullen de jongeren ook deelnemen aan het Jongeren Wereld Water Forum van 16 tot 20 maart, om hun bijdrage nog uit te diepen; dit Jongerenforum loopt parallel met het 5e Wereld Water Forum. Aan dit Forum nemen ook Evi, Bart, Ikram et Michaël deel, 4 Belgische jongeren die door PROTOS en GREEN werden geselecteerd om België te vertegenwoordigen.
>
Laurence Lefever, educatief medewerker PROTOS.
Zie ook: http://istanbulproj2009.wordpress.com/4-jongeren-naar-istanbul/