dinsdag 24 maart 2009

Jongeren Wereld Water Forum - Conclusie : de jongeren zijn actieve burgers


Na een week van intensieve deelname aan workshops over water, stelden de jongeren die deelnamen aan het Jongeren Wereld Water Forum (YWWF) een verklaring voor tijdens de ministeriële conferentie op zondag 22 maart, Wereld Water Dag. De bedoeling was om de andere wateractoren bewust te maken van de grote rol van jongeren bij het concretiseren van acties rond water op het lokaal niveau. De verklaring onderstreept dat jongeren de capaciteiten en de motivatie hebben om de toestand echt te verbeteren. Daarom moeten ze betrokken worden bij het beslissingsproces en moet men rekening houden met hun inzichten. De verklaring benadrukt het feit dat de jongeren betrokken zijn en door de volwassenen als actieve burgers erkend willen worden.

De jongeren hebben de zes thema's van het Wereld Water Forum in hun verklaring aangesneden : opwarming van de aarde en risicobeheer, Millenniumdoelstellingen, bescherming van de waterbronnen om aan de nood van alle mensen te voldoen, waterbeheer, financiering en vorming/capaciteitsopbouw. De jongeren hebben elk thema uitgeschreven en hun opinie geformuleerd. De volledige verklaring is beschikbaar op http://youth.worldwaterforum5.org/en/

Alle jongeren waren echt betrokken en gemotiveerd, daarom is het jammer dat de slotverklaring van het Forum geen concrete acties voorstelt. Hun aanwezigheid was ook niet voldoende zichtbaar tijdens het Forum. Daarom liepen ze als een "menselijke golf" door de gebouwen van het Forum, daarbij 'join the wave for water' roepend.
Het werk van de jongeren werd ook bemoeilijkt door het gebrek aan structuur/programma en door taalproblemen. Daarom werd voorgesteld dat de jongeren zich via een jongerenorganisatie organiseren om het volgende Wereld Water Forum voor te bereiden.
Toch hebben de jongeren bewezen dat ze kunnen betrokken zijn en concreet acties ondernemen. Het was een interessante, boeiende ervaring voor iedere jongere. Iedereen heeft zijn kennis en ideeën naar voor gebracht en uitgewisseld. En iedereen zal zeker thuiskomen met ideeën om nieuwe projecten rond water op te zetten.
De Belgische jongeren die aan het YWWF deelgenomen hebben, zien het als hun taak om de conclusie van het YWWF in België te verspreiden. Ze zullen bijvoorbeeld de verklaring aan politici en parlementairen voorstellen. Ze denken er ook aan om een jongerenorganisatie voor water in België op te richten of een Noord-Zuid-jongerenwaterforum te organiseren.
Stap na stap, bouwen jongeren bruggen voor water.