maandag 23 maart 2009

Wereld Water Forum: een algemene eindconclusie

Na een week van intensieve besprekingen en discussies over de
waterproblematiek, waren de slotconclusies zeer matig. Naast de hoop en
aanbevelingen die ontstonden uit de tussenkomsten van de verschillende
wateractoren, rijzen bij de deelnemers vragen over de relevantie van
zo'n gebeurtenis. Vragen over de inhoud van de conferenties die veel te
algemeen was, veelal gericht op de mobilisatie van voldoende financiële
middelen. Er is ook grote bezorgdheid over de ministeriële
slotverklaring. De slotverklaring vermeldt niet de noodzaak van een
geïntegreerd waterbeheer, en wat nog erger is, is dat ze de rol van de
plaatselijke overheden als sleutelactoren in de watervoorzieningen niet
aanhaalt. Voor PROTOS, en andere organisaties van het middenveld, is
het primordiaal de inbreng van de lokale bevolking en lokale besturen
te verdedigen in integraal waterbeheer per hydrografisch bekken,
teneinde te komen tot een duurzaam, participatief en rechtvaardig
beleid van de nationale en grensoverschrijdende wateren. Deze
verklaring van Istanbul betekent een achteruitgang op dit gebied!
Merken we eveneens op de slotverklaring de toegang tot drinkwater en
sanitaire voorzieningen nog steeds niet als mensenrecht erkent, terwijl
nochtans 15 landen zich voor de erkenning van dit recht hadden
uitgesproken.

Niettemin bood het 5e Wereld Water Forum gelegenheid tot mobilisatie
voor en een grootschalige reflectie over de waterproblemen. Tijdens de
vele nevenactiviteiten ontmoetten vele belanghebbende partijen elkaar
om hun ervaringen en ideeën uit te wisselen, en een basis te leggen
voor toekomstige samenwerkingen.

Deze gebeurtenis heeft eveneens de aandacht van de media en
„het grote publiek" op de ongelijkheid van toegang tot
water en sanitatie getrokken, maar gaf ook een kans om tot dialoog te
komen. Teneinde op duurzame wijze op de problemen van bevolkingen die
in zones van waterstress leven, in te spelen, is het belangrijk om
constructieve relaties tussen alle actoren van de sector te
onderhouden. Dit is in ieder geval het standpunt van PROTOS dat ook
door verschillende andere organisaties die zich inzetten in
ontwikkelingsprojecten wordt ondersteund.

Het 3e VN- Wereld Water Ontwikkelingsrapport, dat op de eerste dag werd
voorgesteld, stelt toch heel wat huidige en toekomstige problemen
duidelijk aan de kaak: acties moeten spoedig genomen worden.

We hopen dat dit forum een aansporing is geweest voor de
staatsoverheden om hun verantwoordelijkheid op te nemen, en dat wij
binnenkort de concretisering van bepaalde voorstellen en engagementen
zullen mogen begroeten.

Laurence Lefever