dinsdag 17 maart 2009

Een gevarieerd en uitgebreid programma...

Vandaag, 16 maart, is in Istanbul, de grootste stad van Turkije (17 miljoen inwoners!) het 5de Wereldwaterforum van start gegaan. Wetenschappers, politici, afgevaardigden van NGO's uit alle uithoeken van de wereld zijn hier samengekomen om informatie uit te wisselen over de belangrijkste uitdagingen rond water op alle niveaus.

Naar schatting zijn er 27.000 deelnemers aan dit forum, dat zes thema's zal behandelen : (1) Klimaatsveranderingen en de gevolgen voor het water, (2) de opvolging van de millenniumdoelstellingen rond water en sanitatie, (3) het beheer en de bescherming van de natuurlijke waterbronnen, (4) de verschillende beleidsinstrumenten voor goed beheer, (5) de financiering van de watersector en (6) educatie en capaciteitsopbouw. Voor elk van deze thema's zijn er tientallen workshops, presentaties, discussiegroepen. Daarnaast is er een grote waterbeurs waarop verschillende organisaties, instellingen en bedrijven zich voorstellen en verschillende aspecten van het waterbeheer toelichten. Er is ook een grote locatie waar individuele landen hun vertegenwoordiging hebben en waterproblematiek van hun landen voorstellen. Verder hebben jongeren en vrouwen een eigen programma, vooral met de bedoeling aandacht te trekken van politici en beleidsmedewerkers in welke mate de toegang tot water hun levensomstandigheden sterk bepaalt, vooral in ontwikkelingslanden.
Voor PROTOS zijn hier aanwezig : Laurence, Johan, Tomas, Cheick (°Mali) en Stef.
Johan en Laurence begeleiden samen met Jo (Green) de 5 scholieren uit Kasterlee, Antwerpen, Poperinge, Anderlecht en Molenbeek die geselecteerd werden op het jongerenwaterforum dat plaatsvond op 13 februari in het parlement in Brussel. Naast hen zijn er nog zo'n 150 andere jongeren uit andere landen die samen een jongerenverklaring zullen formuleren rond water en sanitatie die zal voorgelegd worden aan de ministeriële conferentie die zal plaatsvinden op de slotdag – zondag 22 maart (WereldWaterDag).
Cheik, Tomas en Stef zullen de officiële sessies rond de verschillende thema's bijwonen, en daarnaast ook actief meehelpen aan de organisatie van een aantal speciale sessies die georganiseerd worden door het Internationaal Secretariaat voor Water (ISW).
Deze sessies gaan door in "The Citizen's House of Water", waar op een iets kleinere schaal een speciaal programma met presentaties en discussies doorgaat. Dit initiatief van ISW waar PROTOS actief aan deelneemt, focust zich vooral op de rol van de gewone burger en gedecentraliseerde besturen in de aanpak van de waterproblemen. Het gaat hier dus vooral over de participatieve processen die de duurzaamheid en rechtvaardigheid van het waterbeheer garanderen.
De volgende dagen zal hierover uitgebreid verslag worden uitgebracht!