dinsdag 17 maart 2009

Eau de Paris weer in publieke handen...

Het 5e Wereld WaterForum is vandaag officieel gestart in Istanbul met een bijeenkomst van de staatshoofden. Op twee verschillende locaties verwacht men meer dan 15.000 gasten die een week lang de diverse uitdagingen van de wereldwijde waterproblematiek bespreken.
Het zijn niet alleen de officiële sessies die op een dergelijk forum de meest interessante informatie opleveren, maar veelal ook de losse gesprekken die je hier en daar kan aanknopen.
Zo had ik vandaag een interessante babbel met de directrice en communicatieverantwoordelijke van Eau De Paris – het gemengde bedrijf dat de stad Parijs van drinkwater voorziet, en dit in samenwerking met de stad en de twee grote Franse private bedrijven Véolia en Suez.
Voor Eau De Paris staan er grote veranderingen op de agenda. Vanaf 2010 komt het volledige bedrijf weer in publieke handen. De contracten met de private bedrijven lopen eind 2009 af, en de stad heeft beslist om die niet te verlengen. Drie belangrijke redenen worden daarbij naar voor geschoven: het gebrek aan transparantie bij de private bedrijven; de zorg om de waterprijs laag te houden, terwijl men het gevoel heeft dat de private bedrijven heel wat kosten meebrengen die niet echt nodig zijn; en, ten slotte, het gevoel dat Véolia en Suez niet met voldoende zorg hun verplichtingen nakomen. Het water is wel altijd van goede kwaliteit en de dienstverlening correct, maar af en toe merkt men dat de bedrijven hun profijt halen uit niet geoorloofde praktijken. Zo werden er recentelijk minderwaardige materialen gebruikt bij reparaties – dit heeft geen direct gevolg op de waterkwaliteit, maar nu al weet men dat die stukken binnen enkele jaren weer aan vervanging toe zijn.
Alles weer in publieke handen krijgen is natuurlijk een bijzondere uitdaging als men weet dat heel veel kennis ondertussen "geprivatiseerd" is en dreigt te vertrekken op het einde van de samenwerking. Véolia en Suez blijken daarbij niet erg happig om alles zomaar over te dragen. Voor die twee bedrijven is het natuurlijk een bijzonder kwalijke evolutie als ze ook op hun belangrijkste thuismarkt zo onder vuur komen te liggen.
Er zal dus nog wel wat water door de Seine stromen alvorens deze veranderingen zijn verteerd.


Stef Lambrecht